nymize_ip': true }); Impressum | Kancelaria Adwokackiej Ivett Kaminski - Dortmund - prawo rodzinne, prawo pracy, prawo transportowe, prawo spedycyjne
Anruf

Impressum


Dane według § 5 TMG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej):

Ivett Kaminski
adwokatka
specjalistka od prawa rodzinnego


Odpowiedzialna merytorycznie zgodnie z § 55 ust. 2 RStV (niemieckiej umowy państwowej o radiu i telekomunikacji):

Pani adwokat Ivett Kaminski


Właściwy organ nadzoru:

Izba Adwokacka Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm


Właściwa izba:

Izba Adwokacka Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm


Tytuł zawodowy:

Rechtsanwältin (adwokat, tytuł przyznany w Republice Federalnych Niemiec)


Przepisy prawne dotyczące wykonywanego zawodu:

  • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, niemiecki regulamin Federalnej Izby Adwokackiej)
  • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA, regulacje prawne dotyczące zawodu adwokata)
  • Fachanwaltsordnung (FAO, regulacje prawne dotyczące specjalizacji adwokackich)
  • Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG, niemiecka ustawa o wynagrodzeniu dla adwokatów)
  • Regulacje prawne dotyczące zawodu adwokata Unii Europejskiej

Pełne teksty przepisów są dostępne na stronie Federalnej Izby Adwokackiej:

www.brak.de


Ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej:

R+V Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden


Strona internetowa i fotografia:


Martin Trojca
Foto | Film | Webdesign
Link: www.webdesign.trojca.de


Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie mogę jednakże przejąć odpowiedzialności za ich zgodność, aktualność czy kompletność. Jako usługodawca jestem zgodnie z § 7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej) odpowiedzialna za własne treści na poniższych stronach według ustawodawstwa ogólnego. Nie mam obowiązku nadzorowania, ani też ewentualnego sprawdzania pod kątem sprzecznej z prawem działalności informacji przekazywanych czy zapisywanych przez osoby trzecie. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania użytku tych informacji pozostaje jednakże według ogólnie działającego prawa nietknięte.


Prawa autorskie

Administrator poniższych stron szanuje prawa autorskie innych i publikuje treści utworzone przez siebie, bądź przez wolne od roszczeń osób trzecich. Treści i materiały stworzone przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Artykuły osób trzecich są, jako takie, specjalnie oznakowane. Jeśli mimo wszystko ktoś dostrzeże naruszenie praw autorskich prosimy o zgłoszenie tego. Treści naruszające to prawo zostaną po zgłoszeniu niezwłocznie usunięte. Kopiowanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz inne sposoby użytkowania treści zawartych na naszych stronach poza obszarem działania prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody ich autora lub producenta. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron jest dozwolone tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych.


Ochrona danych

Użytkowanie moich stron możliwe jest bez podawania swoich danych osobowych. Jeśli z mojej strony pobierane będą dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) odbywa się to dobrowolnie (np. w formularzu kontaktowym).

Wyrażam zdecydowany sprzeciw przeciw używaniu danych kontaktowych (udostępnianych w ramach obowiązku Impressum) do przesyłania mi materiałów reklamowych bądź informacyjnych, które nie zostały przeze mnie zamówione bądź zlecone. Administrator stron deklaruje podjęcie dostępnych kroków prawnych w przypadku otrzymania informacji reklamowych np. w postaci poczty elektronicznej zawierającej spam.


Wskazówki odnośnie linków

Linki nieznajdujące się wewnątrz domeny "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“, „speditionsrecht-dortmund.de“ oraz „dortmund-transportrecht.de“, lecz odsyłają do osobnych stron, należy rozumieć wyłącznie jako wskazówkę. Odpowiedzialność za treści zawarte w przywoływanych stronach ponosi jedynie ich administrator. Nie zezwala się na zewnętrzne treści osób trzecich, a umieszczenie odnośników nie oznacza żadnego połączenia "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“ „speditionsrecht-dortmund.de“ ani „dortmund-transportrecht.de“ z treścią osób trzecich. Wyłączenie odpowiedzialności nie jest przez ten ustęp ani ograniczone, ani zanegowane.

Formularz kontaktowy "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“, „speditionsrecht-dortmund.de“ oraz „dortmund-transportrecht.de“ służy jedynie do uproszczonego kontaktu. Wszelkie inne sposoby wykorzystania go uznaje się za nadużycie. Administrator stron "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“, „speditionsrecht-dortmund.de“ oraz „dortmund-transportrecht.de“ nie ponosi za nie odpowiedzialności. Stosunek umowny powstaje dopiero po podpisaniu odpowiedniego umocowania w pomieszczeniach Kancelarii Adwokackiej Kaminski. Formularz kontaktowy nie jest przeznaczony do przekazywania poufnych danych. Proszę wziąć pod uwagę, że przekaz danych za pomocą formularza kontaktowego nie jest bezpieczny.

Treści na stronach "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“, „speditionsrecht-dortmund.de“ oraz „dortmund-transportrecht.de“ służą wyłącznie do spekulatywnego informowania. Służą one do wyrobienia sobie pierwszego wrażenia i nie zastępują w żadnym wypadku porady prawnej. Mimo, że treści stron "anwaltskanzlei-kaminski", "ra-arbeitsrecht-dortmund.de“, „ra-familienrecht-dortmund.de“, „speditionsrecht-dortmund.de“ oraz „dortmund-transportrecht.de“ zostały starannie sprawdzone, nie można zagwarantować, iż są one w dowolnym momencie czasu kompletne, aktualne i zgodne.


Odpowiedzialność za linki

Oferta Kancelarii Kaminski zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Z tego powodu Kancelaria adwokacka Kaminski nie przejmuje odpowiedzialności za prezentowane na nich treści. Odpowiedzialność za treści zawarte w odnośnikach na podanych stronach ponosi odpowiednio administrator bądź ich dostawca.